میخ پلاک

 میخهای تخت مستطیلی هستند که در پشت قاب و برای نگه داشتن صفحه پشتی قاب استفاده می شود و دارای اشکال مختلفی می باشند یکی دیگر از نوع قطعات برای متصل کردن استفاده می شوند.

میخ ها یک قطعه فلز فولاد با یک سر به شکل های مختلف می باشد .

میخ شانه‌ای تعداد میخ هستند که با چسب مخصوص در یک ردیف به هم متصل می شوند و به راحتی از هم جدا می‌شوند این میخ ها با استاندارد گیج معرفی می گردند.

در لوازم مبل ویهان انواع میخ اسکا,تیپو,تی ان بصورت عمده و تکی به فروش می رسد.

 انواع میخ :

میخ اسکا میخ گیج ۱۸

 میخ تیپو یا میخ گیج ۱۶

 میخ تی ان یا میخ گیج ۱۴

 این سه مدل میغ در ظاهر شبیه هم هستند و فقط در ابعاد با هم متفاوت هستند. در میخ اسکا طول سر آن ۱.۹ میلیمتر در میخ تیپو طول سر ۲.۷ میلیمتر و در میخ تی ان طول سر  ۵.۵ میلیمتر می باشد .

ضخامت مفتول ساق در این نوع میخ ها نیز متفاوت هستند میخ اسکا کمترین ضخامت و میخ تی ان بیشترین ضخامت ساق را دارد اتصالاتی بسیار شبیه به منگنه می باشد اما پایه های آن می تواند خیلی بلند تر باشد .

میخ نواری نیز نوعی میخ است که در آن با یک مفتول سرگرد  شبیه تسمه به هم متصل می شوند و نوار های به وجود آمده به صورت دایره دوریک  مرکزی پیچیده و در خشاب قرار می گیرند.

میخ پالت میخ معمولی است که مخصوص ماشین پالت سازی است و دارای گیج ها و شکل ساق متغیر می باشد و دارای انواع مختلف می باشد مانند میخ نواری ساده دنده ای  الماسی هستند.  فروش این محصولات در ابزار مبل ویهان به صورت بسته و کارتونی می باشد.