سوزن منگنه ۸

سوزن منگنه 8

سوزن منگنه یک قطعه فلزی است که دو طرف آن را با زاویه ۹۰ درجه خم شده است .

این سوزنها به صورت قطع های ۵۰ یا ۶۰ عددی به هم چسبیده هستند.

سوزن منگنه از مفتول فولادی با ضخامت زیر یک میلی متر ساخته می شود .

سپس  آنها آبکاری مس انجام می‌شود و برخی از مدل‌های سوزن منگنه نیز هستند که از جنس روی ساخته میشوند.