ماسوره

ماسوره عبارت است از قرقره ی کوچکی که در پایه چرخ زیر سوزن و نعل و داخل ماکو قرار می گیرد و نخ دوم لازم را برای قلاب بخیه تامین می کند.