کفی پایه زاویه دار پیچ خور

کفی پایه یکی از ابزار پر کاربرد در تولید صنایع چوبی می‌باشد . کفی پایه صفحه ای می باشد که بین میز یا مبلمان با پایه می باشد.

کفی پایه زاویه دار پیچ خور

جنس کفی پایه زاویه دار از فلز می باشد و به علت داشتتن پیچ به راحتی به صفحه مبل و پایه متصل می شود.